Jordbruk

JE-brygganTosterups Gård AB bedriver jordbruk som huvudsaklig verksamhet och vi är Sigill-certifierade vilket innebär att vi sätter stort fokus på miljö, kontroll och kvalitet. Tosterup omfattar drygt 800 hektar och odlingen består främst av vete, maltkorn, gräsfrö, sockerbetor samt oljeväxter såsom raps. Skörden säljs bland annat direkt till Sveriges ledande sprittillverkare samt några av Sveriges största bryggerier. Klimatet och jordarten kring Tosterup är väldigt gynnsamt och marken har vårdats och odlats i flera hundra år. Jorden bearbetas varsamt för att säkerställa det moderna samhällets krav på god miljö och kvalite samt med en långsiktighet för att säkerställa markens bördighet.  Gården har på grund av dess goda förutsättningar under lång tid fokuserat på rapsodling och producerar cirka 400 ton raps årligen. Rapsen torkas och lagras i egen regi och hanteras på ett unikt och miljömässigt sätt för att säkerställa den absolut bästa kvaliten för slutkonsumenten.  Tosterups rapsfrö håller högsta klass och valdes också av Bengt Frithiofsson när han lanserade sina rapsoljor för några år sedan. Så nästa gång tänk på att köpa en hälsosam rapsolja från Tosterup i Er butik.

devider

Personal På Gården

Gårdens personal består av 3 heltidsanställda och några extra i samband med skörd. Gert Arne Andersson är driftsansvarig på Tosterup och har varit här sedan 1988.

Rune Andersson har jobbat på Tosterup i närmare 40 år och Jan Anders Andersson har varit hos oss i snart 10 år. Det finns en underbar tradition på gården att värna om varandra och Tosterups anställda behandlar byggnader och mark med samma känsla och varsamhet som ägarna själva.