Från vänster: Tord Nilsson, Niklas Jönsson, Jan Ehrensvärd, Catherine Ehrensvärd

Tord Nilsson: Driftsledare, Växtodling och Fastigheter tord@tosterup.se  +46 73 530 49 66

Niklas Jönsson: Driftsledare, Äppelodling, Skog och Jakt niklas@tosterup.se +46 73 838 68 65

Jan Ehrensvärd: VD, Drycker och Event jan@tosterup.se +46 709 30 82 76

Catherine Ehrensvärd: Drycker och Event: catherine@tosterup.se +46 733 66 20 17

Att köra till Tosterup:

– Lägg in Tosterups Gård AB på Google Maps eller tryck på följande länk http://tosterup.se/karta/

– Det tar ca 50 minuter från Malmö och Kristianstad, 40 minuter från Sturup och 12 minuter från Ystad.

Varmt välkomna!