En modernt och hållbart jordbruk

Tosterup driver idag drygt 700 hektar varav 125 hektar är skog. Växtodlingen består främst av vete, maltkorn, raps, gräsfrö och sockerbetor. Utöver det så har vi även en äppelodling med närmare 50,000 äppelträd.

På Tosterup har vi ett stort fokus på kvalitet i allt vad vi tar oss för och därför är vi sedan flera år certifierade av Svenskt Sigill vilket ger våra kunder en trygghet i att de produkter vi producerar är säkra att konsumera och förädla vidare.

Vi har en modern maskinpark och satsar på den senaste tekniken för att kunna driva ett hållbart och långsiktigt företag. Bland annat så använder vi data från satellitbilder för att optimera användningen av näring till grödorna. Vi har egen solcellspark som producerar majoriteten av den el vi förbrukar och vi har så hög inblandning av biobränslen i våra drivmedel som är möjligt.  Jorden bearbetar vi så lite som möjligt och fördelarna av detta är många, bland annat så ökar förrådet av maskar hela tiden, jordpackningen minskar och förbrukningen av drivmedel går ner.

Skörden torkas och lagras på Tosterup och all uppvärmning sker med den halm som tas från fälten vilket både är ekonomiskt men framförallt bra för miljön. Vi kan lagra drygt 3500 ton på gården och här har vi investerat i en modern styrning som gör att vi kan torka och lufta varan exakt till de nivåer som krävs vilket gör att vi sparar energi, tid och slutligen får vi en bättre produkt.

Vårt maltkorn går till Carlsberg och mer specifikt deras premium lager Eriksberg. Läs mer om det…. http://tosterup.se/single-malt En stor del av veteskörden säljs direkt till Absolut Vodka men vi producerar även en större areal kvarnvete till Sveriges ledande bagerier, bland annat ett speciellt natur & klimatvete till Polarbröd. På dessa fält har vi även tagit ut två så kallade lärkrutor per hektar för att den hotade sånglärkan enklare ska kunna finna mat.

Vi odlar även rapssorten Vitsive som görs på kontrakt till McDonalds.

Spännande fakta om jordbruket

  • Tosterup brukar drygt 600 hektar jordbruksmark
  • Skogen utgör cirka 125 hektar
  • Vi kör ett plöjningsfritt jordbruk
  • Vi är certifierade av Svenskt Sigill sedan många år
  • Vi har sju anställda varav tre arbetar i huvudsak med växtodlingen
  • Vi värmer med egen halm och elen kommer från solceller på taken
  • Våra viktigaste maskiner är

o   Tröskan är en Claas Lexion
o   Traktorer av märkena John Deere och Deutz
o   Kultivatorer och ringvält från Väderstad och såmaskin från Pöttinger
o   Betupptagare från Edenhall och växtskyddsprutor från Horsch och Munkhof

  • Vi använder ca 600 halmbalar från fälten för att värma våra hus och torka vår spannmål
  • Vi kan lagra närmare 3500 ton här på Tosterup

jordbruk_ol

Tosterup och Carlsberg ger konsumenten full kontroll

Läs mer om samarbetet med Carlsberg.

Foto: Sverker Berggren