Skogen och sjöarna

Tosterup skogsbestånd består främst av den ”stora skogen” söder om slottet samt ett par områden öster och väster om gården. I den stora skogen fanns under många år en välbesökt dansbana dit folk cyklade från när och fjärran. Idag har musiken tystnat och istället lever de vilda i lugnet bland både löv och gran samt en del speciellt utformade viltremisser.

Dansbanebiljett

En extern aktör sköter gallring och avverkning och gemensamt utarbetas en långsiktigt plan med stor hänsyn till det vilda. På Tosterup har vi nämligen en härlig balans av både kron- och dovhjort, rådjur och vildsvin och mycket småvilt.

Fågellivet består främst av änder och krickor som naturligt häckar i några av våra sjöar men det som är mest känt är det havsörnspar som sedan några år byggt bo i skogsremsan mellan Tosterup och Munka Tågarp.  I vallgraven runt slottet samt i våra sjöar finns framförallt karp och den gör ett gott jobb i att hålla vattnet rent från alger.